Máy Đọc Mã Vạch SYMBOL

Máy Đọc Mã Vạch SYMBOL

Máy Đọc Mã Vạch SYMBOL

Trung Tâm Thương Mại Điện Tử Sacomex
Máy Đọc Mã Vạch SYMBOL

Máy kiểm kho thực tế BCP-8000

Giá KM: 9.990.000 đ 10.890.000 đ

Đánh giá sao(500 Lượt xem)

-8%

Máy đọc mã vạch Laser OPR 3201 1D

Giá KM: 2.265.000 đ 2.450.000 đ

Đánh giá sao(509 Lượt xem)

-8%

Máy đọc mã vạch L50C – CCD Scanner

Giá KM: 1.850.000 đ 2.190.000 đ

Đánh giá sao(467 Lượt xem)

Máy đọc mã vạch Super Scanner NT 2015

Giá KM: 1.450.000 đ 1.990.000 đ

Đánh giá sao(493 Lượt xem)

Máy đọc mã vạch Super Scanner NT 2012

Giá KM: 1.350.000 đ 1.450.000 đ

Đánh giá sao(526 Lượt xem)

-7%

Máy đọc mã vạch Laser SYMBOL LS-2208

Giá KM: 2.200.000 đ 2.350.000 đ

Đánh giá sao(522 Lượt xem)

-6%

Máy Đọc Mã Vạch đơn tia SYMBOL LS-1203

Giá KM: 1.990.000 đ 2.300.000 đ

Đánh giá sao(518 Lượt xem)

Giới thiệu
Trợ giúp
Đăng ký nhận tin
Mạng xã hội