Thiết Bị Văn Phòng - //sacomex.vn/thiet-bi-van-phong.html

Thiết Bị Văn Phòng - //sacomex.vn/thiet-bi-van-phong.html

Thiết Bị Văn Phòng - //sacomex.vn/thiet-bi-van-phong.html

Trung Tâm Thương Mại Điện Tử Sacomex

Bộ lưu điện Santak TG 1000 -1000VA Offline

Giá KM: 2.290.000 đ 2.560.000 đ

Đánh giá sao(2628 Lượt xem)

Bộ Lưu Điện Ups Santak TG 500

Giá KM: 955.000 đ 1.250.000 đ

Đánh giá sao(3609 Lượt xem)

BỘ LƯU ĐIỆN PRO2000SFC(U) - 2000VA

Giá KM: 4.378.000 đ 4.750.000 đ

Đánh giá sao(1427 Lượt xem)

-8%

Bộ Lưu Điện Santak Blazer Pro 2000 - 2000VA

Giá KM: 5.300.000 đ 5.550.000 đ

Đánh giá sao(1167 Lượt xem)

-5%

Bộ Lưu Điện ups Santak Blazer Pro 1000

Giá KM: 3.980.000 đ 4.950.000 đ

Đánh giá sao(857 Lượt xem)

BỘ LƯU ĐIỆN PRO1201SFC(U) - 1200VA

Giá KM: 2.150.000 đ 2.450.000 đ

Đánh giá sao(1573 Lượt xem)

BỘ LƯU ĐIỆN PROLINK PRO700SFC(U) - 650VA

Giá KM: 1.059.000 đ 1.750.000 đ

Đánh giá sao(2149 Lượt xem)

BỘ LƯU ĐIỆN PRO851SFC(U) - 850VA

Giá KM: 1.560.000 đ 1.900.000 đ

Đánh giá sao(797 Lượt xem)

Bộ lưu điện Hanotech up 1500

Giá KM: 6.980.000 đ 7.500.000 đ

Đánh giá sao(652 Lượt xem)

-7%

Bộ lưu điện cửa cuốn hanotech up 1008

Giá KM: 3.590.000 đ 3.900.000 đ

Đánh giá sao(897 Lượt xem)

-8%

LƯU ĐIỆN CỬA CUỐN UP 1206

Giá KM: 2.350.000 đ 2.950.000 đ

Đánh giá sao(833 Lượt xem)

LƯU ĐIỆN CỬA CUỐN UP 400K

Giá KM: Liên hệ

Đánh giá sao(561 Lượt xem)

LƯU ĐIỆN CỬA CUỐN UP 24V12A

Giá KM: Liên hệ

Đánh giá sao(638 Lượt xem)

Bộ lưu điện cửa cuốn hanotech up 24v7a

Giá KM: Liên hệ

Đánh giá sao(713 Lượt xem)

Bộ lưu điện cửa cuốn Apollo 2000VA, APL2000

Giá KM: 3.190.000 đ 3.800.000 đ

Đánh giá sao(1280 Lượt xem)

Bộ lưu điện cửa cuốn Apollo 1000VA, APL1000

Giá KM: 2.190.000 đ 2.490.000 đ

Đánh giá sao(1431 Lượt xem)

Bộ lưu điện SANTAK C3K - 3000VA ONLINE

Giá KM: Liên hệ

Đánh giá sao(605 Lượt xem)

Bộ lưu điện Santak C2K (2000VA/1400W)

Giá KM: Liên hệ

Đánh giá sao(774 Lượt xem)

SANTAK C1K - 1000VA ONLINE

Giá KM: Liên hệ

Đánh giá sao(686 Lượt xem)

UPS SANTAK BLAZER 1400E - 1400VA LINE INTERACTIVE

Giá KM: Liên hệ

Đánh giá sao(696 Lượt xem)

Bộ lưu điện Camera 1000VA, AP2150C

Giá KM: Liên hệ

Đánh giá sao(627 Lượt xem)

BỘ LƯU ĐIỆN PRO8015ES - 1500VA ONLINE

Giá KM: Liên hệ

Đánh giá sao(640 Lượt xem)

BỘ LƯU ĐIỆN PRO906WL - 6KVA ONLINE

Giá KM: Liên hệ

Đánh giá sao(742 Lượt xem)

BỘ LƯU ĐIỆN PRO906WS - 6KVA ONLINE

Giá KM: Liên hệ

Đánh giá sao(618 Lượt xem)

BỘ LƯU ĐIỆN PRO903WL - 3KVA ONLINE

Giá KM: Liên hệ

Đánh giá sao(743 Lượt xem)

BỘ LƯU ĐIỆN PRO903WS - 3KVA ONLINE

Giá KM: Liên hệ

Đánh giá sao(726 Lượt xem)

Dòng Master online 10kVA - 30kVA

Giá KM: Liên hệ

Đánh giá sao(534 Lượt xem)

Bộ lưu điện online Prolink Pro802L 2000VA

Giá KM: Liên hệ

Đánh giá sao(595 Lượt xem)

Bộ lưu điện online Prolink Pro902L 2000VA

Giá KM: 12.700.000 đ 12.700.000 đ

Đánh giá sao(684 Lượt xem)

-0%

Bộ lưu điện online Prolink Pro901L 1000VA

Giá KM: 7.290.000 đ 8.590.000 đ

Đánh giá sao(740 Lượt xem)

BỘ LƯU ĐIỆN PRO902WS - 2KVA ONLINE

Giá KM: Liên hệ

Đánh giá sao(1031 Lượt xem)

BỘ LƯU ĐIỆN PRO901WS - 1KVA ONLINE

Giá KM: 6.490.000 đ 6.950.000 đ

Đánh giá sao(666 Lượt xem)

-7%

BỘ LƯU ĐIỆN CHO CỬA CUỐN 700W

Giá KM: Liên hệ

Đánh giá sao(1007 Lượt xem)

BỘ LƯU ĐIỆN UPS AR265I (650VA-390W)

Giá KM: Liên hệ

Đánh giá sao(799 Lượt xem)

Bộ Lưu Điện UPS APOLLO AP630 2400VA

Giá KM: Liên hệ

Đánh giá sao(1108 Lượt xem)

Bộ Lưu Điện UPS APOLLO AP610 1000VA

Giá KM: 4.450.000 đ 4.790.000 đ

Đánh giá sao(806 Lượt xem)

-7%

Bộ Lưu Điện UPS APOLLO AP615 1500VA

Giá KM: Liên hệ

Đánh giá sao(775 Lượt xem)

Bộ Lưu Điện UPS APOLLO AP620 2000VA

Giá KM: 5.550.000 đ 5.850.000 đ

Đánh giá sao(1097 Lượt xem)

-5%

Máy hút bụi Lavor DVC 12 PT

Giá KM: 1.345.000 đ 1.690.000 đ

Đánh giá sao(777 Lượt xem)

Máy hút bụi Lavor DVC 30 XT

Giá KM: 1.590.000 đ 1.990.000 đ

Đánh giá sao(851 Lượt xem)

Máy hút bụi khô và ướt Lavor LVC 20 XS

Giá KM: 1.990.000 đ 2.550.000 đ

Đánh giá sao(686 Lượt xem)

Máy hút bụi khô và ướt Lavor LVC 30 XS

Giá KM: 2.350.000 đ 2.990.000 đ

Đánh giá sao(642 Lượt xem)

Máy hút bụi khô và ướt Lavor THOR 280 IF

Giá KM: 5.790.000 đ 6.990.000 đ

Đánh giá sao(431 Lượt xem)

Máy hút bụi khô và ướt Lavor THOR380IF

Giá KM: 6.450.000 đ 7.990.000 đ

Đánh giá sao(571 Lượt xem)

Máy Hút Bụi Fujihaia VC-3238

Giá KM: 6.590.000 đ 6.990.000 đ

Đánh giá sao(783 Lượt xem)

-6%

Máy hút bụi công nghiệp FUJIHAIA VC-3573

Giá KM: 5.250.000 đ 7.380.000 đ

Đánh giá sao(619 Lượt xem)

Máy hút bụi công nghiệp FUJIHAIA VC-3563

Giá KM: 2.790.000 đ 3.250.000 đ

Đánh giá sao(1032 Lượt xem)

Máy Hút Bụi Panasonic MC-YL631RN46

Giá KM: 3.100.000 đ 3.900.000 đ

Đánh giá sao(233 Lượt xem)

Máy Hút Bụi Panasonic MC-YL635TN46

Giá KM: Liên hệ

Đánh giá sao(142 Lượt xem)

Máy Hút Bụi Panasonic MCYL637SN49

Giá KM: 4.700.000 đ 5.900.000 đ

Đánh giá sao(172 Lượt xem)

Máy Hút Bụi Công Nghiệp Hitachi CV-970Y/BR

Giá KM: Liên hệ

Đánh giá sao(284 Lượt xem)

Máy Hút Bụi Hitachi CV-SU23V

Giá KM: 4.900.000 đ 5.900.000 đ

Đánh giá sao(327 Lượt xem)

Máy hút bụi Hitachi CV-SE230V

Giá KM: 4.950.000 đ 5.990.000 đ

Đánh giá sao(313 Lượt xem)

Bộ Lưu Điện UPS Line Interactive HYUNDAI HD-500L (500V...

Giá KM: 1.650.000 đ 1.990.000 đ

Đánh giá sao(814 Lượt xem)

Máy hút bụi không dây Electrolux PQ91-3EM

Giá KM: Liên hệ

Đánh giá sao(175 Lượt xem)

Bộ Lưu Điện Maruson POW-2200ASGMC

Giá KM: 4.050.000 đ 4.590.000 đ

Đánh giá sao(420 Lượt xem)

Bộ lưu điện MARUSON POW-1100AGMC

Giá KM: 2.180.000 đ 2.390.000 đ

Đánh giá sao(409 Lượt xem)

-9%

Bộ lưu điện MARUSON POW-700AGMV

Giá KM: 1.050.000 đ 1.280.000 đ

Đánh giá sao(502 Lượt xem)

Bộ Lưu Điện Maruson POW-500AGMV

Giá KM: 850.000 đ 1.150.000 đ

Đánh giá sao(407 Lượt xem)

Bộ lưu điện UPS Maruson ULT-6KRT

Giá KM: 51.200.000 đ 57.600.000 đ

Đánh giá sao(513 Lượt xem)

Bộ lưu điện UPS Maruson ULT-10KRT

Giá KM: 64.900.000 đ 72.720.000 đ

Đánh giá sao(590 Lượt xem)

Bộ lưu điện APC BX1400U-MS

Giá KM: 4.290.000 đ 4.990.000 đ

Đánh giá sao(285 Lượt xem)

Bộ lưu điện UPS APC BX1100LI-MS

Giá KM: 2.390.000 đ 2.890.000 đ

Đánh giá sao(268 Lượt xem)

Bộ Lưu Điện UPS APC BX650LI-MS

Giá KM: 1.060.000 đ 1.460.000 đ

Đánh giá sao(320 Lượt xem)

Thùng tôn cỡ nhỏ 30 x 20 x 20

Giá KM: 160.000 đ 190.000 đ

Đánh giá sao(1281 Lượt xem)

Thùng Đựng Hồ Sơ 70cm x 40cm x 40cm (4zem)

Giá KM: 310.000 đ 450.000 đ

Đánh giá sao(1630 Lượt xem)

Thùng Đựng Hồ Sơ 60cm x 40cm x 30cm (4zem)

Giá KM: 280.000 đ 450.000 đ

Đánh giá sao(6169 Lượt xem)

Thùng đựng hồ sơ 65cm x 45cm x 35cm (4zem)

Giá KM: 320.000 đ 485.000 đ

Đánh giá sao(578 Lượt xem)

Thùng Đựng Hồ Sơ 80cm x 40cm x 40cm (4zem)

Giá KM: 390.000 đ 490.000 đ

Đánh giá sao(1141 Lượt xem)

Máy Hủy Tài Liệu Silicon PS-200C

Giá KM: 2.190.000 đ 2.490.000 đ

Đánh giá sao(979 Lượt xem)

Máy Hủy Tài Liệu Silicon PS-815C

Giá KM: 1.950.000 đ 2.115.000 đ

Đánh giá sao(686 Lượt xem)

-8%

Máy Hủy Tài Liệu Silicon PS-508M

Giá KM: 1.850.000 đ 2.299.000 đ

Đánh giá sao(1021 Lượt xem)

Máy Hủy Tài Liệu Silicon PS-812C

Giá KM: 1.850.000 đ 2.069.000 đ

Đánh giá sao(884 Lượt xem)

Thùng đựng hồ sơ 60cm x 37cm x 26cm (5zem)

Giá KM: 390.000 đ 470.000 đ

Đánh giá sao(622 Lượt xem)

Thùng đựng hồ sơ 65cm x 45cm x 35cm (4,5zem)

Giá KM: 340.000 đ 390.000 đ

Đánh giá sao(616 Lượt xem)

Thùng đựng hồ sơ 80cm x 40cm x 40cm (5zem)

Giá KM: 460.000 đ 510.000 đ

Đánh giá sao(1034 Lượt xem)

Thùng đựng hồ sơ 70cm x 40cm x 31cm (5zem)

Giá KM: 430.000 đ 530.000 đ

Đánh giá sao(606 Lượt xem)

Thùng đựng hồ sơ 80cm x 50cm x 30cm (4zem)

Giá KM: 390.000 đ 450.000 đ

Đánh giá sao(731 Lượt xem)

Thùng đựng hồ sơ 80cm x 50cm x 30cm (5zem)

Giá KM: 450.000 đ 500.000 đ

Đánh giá sao(951 Lượt xem)

thùng đựng hồ sơ 90cm x 50cm x 50cm (5zem)

Giá KM: 690.000 đ 759.000 đ

Đánh giá sao(662 Lượt xem)

-9%

Thùng Đựng Hồ Sơ 60cm x 40cm x 30cm (5zem)

Giá KM: Liên hệ

Đánh giá sao(732 Lượt xem)

Hòm Tôn Đựng Tài Liệu 80 x 50 x 40

Giá KM: 410.000 đ 610.000 đ

Đánh giá sao(755 Lượt xem)

Thùng đựng hồ sơ 80cm x 40cm x 40cm (4.5zem)

Giá KM: 400.000 đ 595.000 đ

Đánh giá sao(708 Lượt xem)

Thùng Đựng Hồ Sơ 70cm x 40cm x 40cm (4.5zem)

Giá KM: 340.000 đ 490.000 đ

Đánh giá sao(1104 Lượt xem)

Máy Hủy Tài Liệu Silicon PS-1200C

Giá KM: 3.490.000 đ 4.290.000 đ

Đánh giá sao(1095 Lượt xem)

Máy Hủy Tài Liệu Silicon PS-620C

Giá KM: 3.490.000 đ 3.990.000 đ

Đánh giá sao(735 Lượt xem)

Máy hủy tài liệu Silicon PS-3000C

Giá KM: 5.490.000 đ 6.450.000 đ

Đánh giá sao(968 Lượt xem)

Máy Hủy Tài Liệu Silicon PS-2200C

Giá KM: 4.100.000 đ 4.990.000 đ

Đánh giá sao(870 Lượt xem)

Máy Hủy Giấy Silicon PS-510C

Giá KM: 23.090.000 đ 34.990.000 đ

Đánh giá sao(608 Lượt xem)

Máy hủy công nghiệp Silicon PS-1000C

Giá KM: 44.400.000 đ 45.590.000 đ

Đánh giá sao(615 Lượt xem)

-3%

Máy Hủy Giấy Silicon PS-526C

Giá KM: 15.990.000 đ 16.450.000 đ

Đánh giá sao(625 Lượt xem)

-3%

Máy Hủy Giấy Silicon PS-990C

Giá KM: 4.950.000 đ 5.380.000 đ

Đánh giá sao(639 Lượt xem)

-8%

Máy hủy công nghiệp công suất lớn PS-4500C

Giá KM: 48.300.000 đ 51.500.000 đ

Đánh giá sao(582 Lượt xem)

-6%

Máy hủy công nghiệp hoạt động liên tục PS-3500...

Giá KM: 31.150.000 đ 31.950.000 đ

Đánh giá sao(478 Lượt xem)

-3%

Máy hủy tài liệu PS-915LCD

Giá KM: 3.815.000 đ 4.150.000 đ

Đánh giá sao(659 Lượt xem)

-8%

Máy hủy tài liệu PS-910LCD

Giá KM: 3.795.000 đ 3.990.000 đ

Đánh giá sao(752 Lượt xem)

-5%

Máy hủy tài liệu Silicon PS-890C

Giá KM: 6.390.000 đ 6.890.000 đ

Đánh giá sao(790 Lượt xem)

-7%

Máy hủy tài liệu Silicon PS-650C

Giá KM: 3.810.000 đ 3.990.000 đ

Đánh giá sao(613 Lượt xem)

-5%

Máy hủy tài liệu Silicon PS-880C

Giá KM: Liên hệ

Đánh giá sao(563 Lượt xem)

Máy hủy công nghiệp Silicon PS-536C

Giá KM: 14.379.000 đ 15.279.000 đ

Đánh giá sao(565 Lượt xem)

-6%

Máy hủy công nghiệp Silicon PS-836C

Giá KM: 4.600.000 đ 5.169.000 đ

Đánh giá sao(1058 Lượt xem)

Máy hủy tài liệu Silicon PS-630C

Giá KM: 6.650.000 đ 7.900.000 đ

Đánh giá sao(763 Lượt xem)

Máy hủy tài liệu Silicon PS-610C

Giá KM: 3.240.000 đ 3.757.000 đ

Đánh giá sao(656 Lượt xem)

Máy hủy tài liệu chuyên dụng SILICON PS-5800C

Giá KM: 109.000.000 đ 150.000.000 đ

Đánh giá sao(213 Lượt xem)

Máy hủy tài liệu văn phòng siêu bảo mật Silicon...

Giá KM: 32.900.000 đ 39.900.000 đ

Đánh giá sao(201 Lượt xem)

Máy hủy tài liệu văn phòng siêu bảo mật Silicon...

Giá KM: 16.900.000 đ 19.900.000 đ

Đánh giá sao(199 Lượt xem)

Máy hủy tài liệu Silicon PS-6800C

Giá KM: 6.590.000 đ 7.990.000 đ

Đánh giá sao(219 Lượt xem)

Máy hủy tài liệu công nghiệp Silicon PS-5000C

Giá KM: 33.900.000 đ 38.900.000 đ

Đánh giá sao(209 Lượt xem)

Máy hủy tài liệu Silicon PS-2500C

Giá KM: Liên hệ

Đánh giá sao(167 Lượt xem)

Máy hủy tài liệu Silicon PS-4000C

Giá KM: Liên hệ

Đánh giá sao(211 Lượt xem)

Máy hủy tài liệu Silicon PS-8900C

Giá KM: Liên hệ

Đánh giá sao(228 Lượt xem)

Máy hủy tài liệu Silicon PS-3000M

Giá KM: Liên hệ

Đánh giá sao(156 Lượt xem)

Máy hủy tài liệu Silicon PS-2200M

Giá KM: Liên hệ

Đánh giá sao(203 Lượt xem)

Máy hủy tài liệu Silicon PS-610C

Giá KM: Liên hệ

Đánh giá sao(0 Lượt xem)

Máy hủy tài liệu Silicon PS-800CN

Giá KM: 1.900.000 đ 2.900.000 đ

Đánh giá sao(333 Lượt xem)

Máy hủy công nghiệp Nikatei PS-2000C

Giá KM: 20.500.000 đ 21.900.000 đ

Đánh giá sao(573 Lượt xem)

-6%

Máy hủy công nghiệp Nikatei PS-2000S

Giá KM: 19.500.000 đ 20.900.000 đ

Đánh giá sao(568 Lượt xem)

-7%

Máy hủy tài liệu NiKatei PS-780C

Giá KM: 4.590.000 đ 4.950.000 đ

Đánh giá sao(556 Lượt xem)

-7%

Máy hủy tài liệu NiKatei PS-720C

Giá KM: Liên hệ

Đánh giá sao(579 Lượt xem)

Máy hủy tài liệu NiKatei PS-400C

Giá KM: 2.250.000 đ 2.650.000 đ

Đánh giá sao(600 Lượt xem)

Máy hủy tài liệu balion NH-8800C

Giá KM: 3.350.000 đ 3.950.000 đ

Đánh giá sao(557 Lượt xem)

Máy hủy tài liệu balion NH-8320C

Giá KM: 3.250.000 đ 3.710.000 đ

Đánh giá sao(513 Lượt xem)

Máy hủy tài liệu balion NH-8400C

Giá KM: 4.550.000 đ 4.840.000 đ

Đánh giá sao(544 Lượt xem)

-6%

Máy hủy tài liệu balion NH-8600C

Giá KM: 5.900.000 đ 7.260.000 đ

Đánh giá sao(562 Lượt xem)

Máy hủy tài liệu DSB AF-75

Giá KM: 4.590.000 đ 4.990.000 đ

Đánh giá sao(707 Lượt xem)

-8%

Máy hủy tài liệu DSB SC-D7

Giá KM: 2.200.000 đ 2.590.000 đ

Đánh giá sao(776 Lượt xem)

Máy hủy tài liệu DSB SC-D5

Giá KM: 1.890.000 đ 2.090.000 đ

Đánh giá sao(630 Lượt xem)

Máy đánh giày Shiny SHN XD1

Giá KM: 3.690.000 đ 3.990.000 đ

Đánh giá sao(587 Lượt xem)

-8%

Máy đánh giày shiny SHN G1

Giá KM: 4.990.000 đ 4.590.000 đ

Đánh giá sao(422 Lượt xem)

Máy đánh giày Shiny SHN DX

Giá KM: 5.490.000 đ 5.990.000 đ

Đánh giá sao(500 Lượt xem)

-8%

Máy đánh giày Shiny SHN G5

Giá KM: 2.790.000 đ 2.990.000 đ

Đánh giá sao(797 Lượt xem)

-7%

Cây nước nóng lạnh cao cấp Fujie WD-1500U-KR

Giá KM: 4.990.000 đ 6.990.000 đ

Đánh giá sao(367 Lượt xem)

Bảng flipchart NIKATEI gấp chữ U FC-66L

Giá KM: 1.650.000 đ 2.990.000 đ

Đánh giá sao(648 Lượt xem)

Bảng Flipchart Silicon chân chữ U FB66

Giá KM: 1.650.000 đ 2.990.000 đ

Đánh giá sao(526 Lượt xem)

Bảng Flipchart Silicon FB-55

Giá KM: 1.850.000 đ 3.150.000 đ

Đánh giá sao(978 Lượt xem)

Bảng Flipchart Silicon GFC-555

Giá KM: 1.990.000 đ 2.950.000 đ

Đánh giá sao(482 Lượt xem)

Bảng Flipchart Nikatei FC-66S ( 60x90)

Giá KM: Liên hệ

Đánh giá sao(183 Lượt xem)

Bảng Flipchart Silicon FB-33 (70x100)

Giá KM: Liên hệ

Đánh giá sao(154 Lượt xem)

Bảng Flipchart Silicon FB-33 (60x90)

Giá KM: Liên hệ

Đánh giá sao(310 Lượt xem)

Giới thiệu
Trợ giúp
Đăng ký nhận tin
Mạng xã hội